СЪОБЩЕНИЕ

   Съюзът на глухите уведомява своите членове, че стартира събирането на документите за целевите помощи по чл. 51 от ППЗИХУ за ползване на преводач на жестомимични услуги, съгласно подписания договор с Агенцията на хората с увреждания. Необходимата информация и документи могат да се намерят при координаторите на РО нa глухите.

  Предавайте своевременно документите си - десет броя правилно попълнени, подписани и подпечатани служебни бележки за ползвани 10 часа жестов превод (по 5 лв. - 50 лв. общо), молба-декларация и актуално копие на експертното решение на ТЕЛК на координаторите на районните организации. Краен срок за подаване на документите - до края на 2014 г., до изразходването на средствата, които са в размер на 250 000 лв.

   

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ