СЪОБЩЕНИЕ

  Съюзът на глухите в България обявява таен търг за продажба на парцел УПИ XVI с площ 1 595 кв.м. и застроена площ на нефтено стопанство и гараж, съгласно  подробен  устройствен  план за регулация и застрояване на кв. 185 по плана на гр. Лом, собственост на „Тих труд” Лом ЕООД гр. Лом - и първоначална цена 125 000 лева.
  Информация и оглед на имота може да се направи в „Тих труд”Лом ЕООД гр. Лом всеки ден от 8.00 до 16.00 часа.          


  Документите в запечатан плик трябва да се изпратят в ЦУ на Съюза на глухите,
гр. София, ул. „Денкоглу” №12-14 най късно до 22 март 2021 г.
  На 23 март 2021 г. от 10.00 часа комисия ще отвори пликовете с офертите.


 

12 ЮЛИ

ДЕН НА СГБ

 

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

   

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ