СЪОБЩЕНИЕ

 

   Във връзка с дадени препоръки на Агенцията за хората с увреждания, и с решение на Комисията за защита от дискриминация,

ви уведомяваме, че,

 На основание чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ)  и прилагането му,  при набиране на заявки за целеви помощи за ползване на жестомимичен превод, както и за изплащането на тези помощи  на правоимащите лица,   Съюзът на глухите в България е единствената организация,  която има право да извършва цитираната дейност чрез своите териториални структури в страната.

 СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ уведомява всички правоимащи лица, че целевите помощи по чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и прилагането му, могат да се получават само чрез Бюрата за жестов превод на СГБ, намиращи се в районните организации на СГБ в страната.

   Телефони за контакти и адресите на Бюрата в  районните организации, могат да се вземат от уеб-страницата на СГБ, както и във вестник Тишина”.

 

РО-София - София-1000, ул. Денкоглу”, № 12-14, тел. 0885 92 12 83

РО-Пловдив - Пловдив-4004, ул. „Пере Тошев”, № 7-А, бл. 1315, тел. 0885 92 12 84

РО-Плевен - Плевен 5800, ул. „Дойран” № 6 А, тел. 0885 92 13 93

РО-Хасково - Хасково 6300, ул. „Мургаш” № 10, тел.0885 92 12 85

РО-Дупница - Дупница 2600, ул. „Св.Иван Рилски”, № 117, тел. 0885 92 13 92

РО-Горна Оряховица - Горна Оряховица 5100, ул. „Отец Паисий”, № 61, тел. 0885 92 13 91

РО-Бургас - Бургас-8000, ул. „Братя Миладинови”, бл. 57, вх. 2-3, тел. 0885 92 12 81

РО-Шумен - Шумен-9700, ул. „Шуменска комуна”, № 20-Б, тел. 0885 92 12 88

РО-Русе - Русе-7012, ул. „6-ти септември”, № 73, бл. „Кракра”, тел. 0885 92 12 82

РО-Варна - Варна-9009, ул. „Петко Стайнов”, № 1, тел. 0885 92 12 87

РО-Ямбол - Ямбол-8600, ул. „Раковски”, № 38, тел. 0885 92 12 86

РО-Стара Загора - Стара Загора-6000, бул. „Руски”, № 18, тел. 0885 00 90 92

 

  Право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги - до 10 часа годишно,  имат всички лица с увреден слух, независимо дали членуват или не в СГБ.

   Целевата помощ се предоставя за ползване на услугите в държавни/или общински администрации, в здравни, образователни и културни институции.

За 2015 година крайният срок за подаване на документи е 16 ноември 2015 година.

   

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ