С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗАПОЧВА НОВ КУРС ПО ЖЕ  

    Съобщаваме на всички записали се за платения курс за усвояването на българския жестов език в София, че първата сбирка на курса ще бъде на 7 октомври – сряда т.г. от 18 ч. на 3-и етаж в сградата на СГБ на ул.Денкоглу № 12 - 14.

 Ако има нови желаещи – все още има време да се включат в този курс. За информация  пишете на имейл: mmosheva@ abv.bg

   

В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ