ПЪРВИ УСПЕХИ В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ

SIGN LINKS

 ГЛУХИ РОЛЕВИ МОДЕЛИ ВЕЧЕ ПОД ПРОЖЕКТОРИТЕ

 

* На 5 февруари в клуба на Районна организация на глухите в гр. Пловдив се състои събитие организирано от СГБ,  която е част от програмата на международен проект "Sign Links".

* Проектът се реализира в партньорско сътрудничество между Съюза на глухите в България, Федерацията на глухите в Гърция и Асоциацията на глухите в Малта.

 * Основната цел на самият проект е създаването и укрепването на връзката между света на чуващите и глухите хора.

* Проектът „Глухите като ролеви модели за света на чуващите: Връзки на същата верига“, носещ съкращението „Sign Links, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

* В работата участваха  председателят на Съюза на глухите в България г-н Николай Нинов и Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ

 

Опитът да си глух ролеви модел е слабо изследван в литературата. Настоящата статия изследва наличната  литература за ролеви модели за подпомагане на семейства на глухи деца и чуващи специалисти практици. Повечето глухи (около 95%) по целия свят имат чуващи родители и не влизат в контакт с глухи възрастни и жестов език преди да навършат възрастта, в която започва официалното начално образование. По-голямата част от чуващите родители не влизат в контакт с глухотата дори след като детето им е диагностицирано като глухо. Може да звучи като парадокс, но в световен мащаб е така. Но наистина е от решаващо значение семействата да разполагат с ресурси, които да им позволяват да помогнат на детето си да развие езика и да има пълно взаимодействие със семейството си. Тъй като много семейства, водени от чуващи грижещи се за тях гледачи, може би никога не са срещали глух възрастен, глухите ролеви модели могат да играят жизненоважна роля в развитието на знанията, уменията и възприятията на глухите деца. Ще е също така необходима допълнителна работа, за да се разберат дългосрочните ползи и по-нататъшното развитие, което глухите ролеви модели могат да пожелаят да започнат.

 

Събитието беше официално открито от г-н Николай Нинов, председател на СГБ. След това, присъстващите в залата за събрания на РО Пловдив с голям интерес следяха поднесените презентации, подготвени от самите глухи ролеви модели.

  Тилка Кайрякова, за съжаление -  предвид пандемичната обстановка не успя да дойде тук, но  вместо нея презентациите бяха водени от  Кристина Григорова, която също е глух ролеви модел:  -

1. „Представяне на проекта Sign Links”, и  2. „Жестови връзки в комуникацията.

А Катрин Хаджицинова водеше  презентации по темите: 1. „Какво е език? Комуникация, език и подходи” и,  2. „Глухи ролеви модели – определение и примери”.

Преводът на жестов език за глухите хора и чуващите в залата се извършваше от Милена Гъркова и Деян Славов. Също така между двете водещи  презентации, гостите се радваха и на коктейл пауза, като се отдадоха на нови запознанства, сладки приказки и почерпки.

 Най-вълнуващата част от събитието беше темата „Глухи ролеви модели – определение и примери”, когато се съобщаваше интересна информация за постиженията на редица глухи ролеви модели в България. Част от тях присъстваха в залата. Те бяха поканени да споделят  опит от първо лице. И имаха възможността да застанат под прожекторите и да споделят пред аудиторията за своите  предизвикателствата, които са срещали и продължават да срещат като глухи хора, за преодоляването на препятствията.

Но и друго - да говорят за усилията и вярата в собствените им възможности, възнаградени с успехи в избраното поприще на живота!  

 

Катрин Хаджицинова

   

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ