Проект "SIGN LINKS"АНКЕТА

   Проект "Sign Links"
 
    Скъпи глухи членове,
   Съюза на глухите в България взе участие в международен проект заедно с националните организации на глухите в Гърция и Малта. Проектът „Sign Links“ цели да издигне нивото на глухата общност в трите страни, като обучи глухи хора, които да бъдат ролеви модел за подражание пред обществото.
Целта на настоящата анкета е да представи съществуващите практики и ролята на глухите пълнолетни хора, в подкрепа на семействата на глухи деца и чуващи практикуващи жестов език хора в Европа.
    Тази анкета ще отнеме около 15-20 минути от вашето ценно време.
    Анкетата на английски можете да попълните на този линк: https://forms.gle/tcT8KWF7iHmdp9or5
    Анкетата на български можете да попълните на този линк: https://forms.gle/pPrGUDvLvYWfQaHp7
    С цел да получим цялостна картина на съществуващите практики на глухите във вашата страна, моля отговорете на всички въпроси, които можете.
Бъдете солидарни и попълнете анкетата на английски с предимство!

 

   

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ