Информация

              за първа международна среща по проект  "Sign Links" - Атина, 6-7.12.2019 г.

Място на провеждане: офис на гръцката федерация на глухите

Програма:

6.12.2019 г.

1. Представяне на всеки участник в срещата и презентиране на партниращите организации.

2. Подробно представяне на проекта.

3. Набелязване на дейности за първия период и задания на работната група.

4. Кафе-пауза.

5. Финансови документи и инструкции.

6. Отчети и интелектуални резултати (принос).

7. Обяд.

8. Дискусия по проблеми и предложения.

9. Почивка - свободно време.

10. Посещение на един от клубовете на глухите в Атина „ENOSI KOFON ELLADOS”. Вечеря.

7.12.2019 г.

Посещение на Музея на Акропола с глух  гид.

   В първата международна среща по проекта "Sign Links" взеха участие представители на партниращите  организации от три държави (Гърция, България, Малта): гръцката Федерация на глухите, Съюз на глухите в България, Асоциация на глухите хора в Малта, Частна детска градина за глухи и тежкочуващи деца, университетът на Западна Македония и частна компания „Оpen Pedia”.   Домакин на събитието бе гръцката федерация на глухите, а водещ - д-р Василис Курбетис, опитен учен-изследовател, член на научния съвет към гръцката федерация на глухите и ръководител на проекта „Sign Links”.  Освен участниците в проекта, в залата присъстваха глухи хора от различни градове на Гърция, членове на гръцката федерация на глухите. Комуникацията по време на срещата се извършваше на английски език за чуващите, а за глухите участници - на международен и на гръцки жестови езици.  

  От името на СГБ участие взеха Тилка Кайрякова и Милена Гъркова.

   Срещата започна с приветствие от страна на организацията-домакин, след което се предостави възможността на всички участници да се представят. Всеки разказа накратко за себе си, за връзката със света на глухите и за организацията, която представлява. Последваха мултимедийни презентации, с които представителите на националните организации на глухите на Гърция, Малта и България, запознаха аудиторията с важна и интересна информация, свързана с живота на глухите хора в съответните държави.

   Д-р Курбетис обстойно запозна присъстващите с целите и задачите на проекта и набеляза предстоящи дейности до следващата среща, планирана да се проведе в началото на април 2020 г. в Ла Валета, под домакинството на асоциацията на глухите в Малта.

Популяризиране информацията за проекта и неговото приложение бе поставено като основна задача. За тази цел се предвижда организиране на информационни срещи с глухи хора от различни градове в съответните държави както и  публикуване първоначално  на кратка информация за проекта в сайта на съответните национални организации на глухите. Друга набелязана задача бе попълване на анкета от представители на различни целеви групи (глухи хора, чуващи родители на глухи деца, жестови преводачи, глухи лектори по  жестов език , глухи учители, чуващи специалисти, работещи с глухи деца) с цел  събиране на данни за съществуващите практики  в партниращите държави, относно значението на глухите хора като ролеви модел за подкрепа на семействата с глухи деца; за социо-лингвистичните потребности на глухите и тежкочуващите деца и за ролята на жестовия език за тяхното развитие; за отношението на чуващите хора към глухата общност и жестовия език, за съществуващи/липсващи услуги, предлагани в частния и/или обществения сектор, училища, институции и др., по отношение развитие на  комуникативните компетенции по жестов език; за съществуващите обучителни програми по жестов език и др.                                                                                                                             

   Анкетата предстоеше да се подготви и изпрати от ръководещата страна (Гърция) през март 2020 г.

   На следващия ден - 7 декември,  бе организирано посещение на музея на Акропола. Там имахме удоволствието да ни придружава глуха жена - гид, която от години работи в музея и предоставя информация на жестов език за глухи посетители.

   

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ