13Октомври2017

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   Съюзът на глухите в България информира всички , които са подали молби за получаване на целевите средства по чл. 51 от ППЗИХУ, че от 16 октомври 2017 г. започва тяхното изплащане.

   За по- голяма оперативност в РО е създадена организация и ще бъдат  изготвени времеви графици за изплащане на средствата, с които може да се запознаете  в клубовете.

   Напомняме, че размерът за възнаграждение за 1 час превод за жестомимични услуги по чл. 51 от ППЗИХУ за  2017 г. е 7.20 лв. или за 10 часа - 72 лева.

 Крайният срок  за изплащане е до 30 ноември 2017 г.

   

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ