23Февруари2017

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ,

 

   Уведомява всички правоимащи  лица, че могат да подават  документите за целевите помощи по чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания  / ППЗИХУ / за 2017 година.

   Документите могат да се подават до Районните Бюра за жестомимичен превод  към съответните Районни организации на СГБ по места, в срок  до 31 юли 2017 година.

 Адресите на бюрата може да намерите на интернет страницата на СГБ.

  Целевата помощ се предоставя за ползване на услугите в държавни или общински администрации, в здравни, образователни и културни институции.

   Всеки нуждаещ се може сам да избира преводач-тълковник, в зависимост от сложността на проблема му. Той може да посочи освен квалифициран преводач и свой  близък или член на семейството, владеещ в задоволителна за него степен на жестовия език.

 Предоставянето на целевите помощи чрез  съответното Бюро за жестомимичен превод в РО на СГБ  става с формуляри, включващи:

 Молба-декларация и Служебна бележка.

 


Приложение 1 -

Приложение 2 -

  Броят на Служебните бележки не се ограничава.

Сумата, която ще бъде предоставена на правоимащите лица ще бъде гласувана от УС на СГБ през м. септември в зависимост от броя на регистрираните.

   Изплащането на сумите ще бъде през м. октомври и ноември.

   На интернет страницата на СГБ - www.sgbbg.com, може да се запознаете със съдържанието на Договора между СГБ и АХУ за отпуснатите целеви средства по чл. 51 от ППЗИХУ, и да изтеглите необходимите документи.

  Право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги - до 10 часа годишно,  имат всички лица с увреден слух, които отговарят на условията , независимо дали членуват или не,  в СГБ.

   

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ