5Май2016

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: целевите помощи по чл. 51 от ППЗИХУ

  Започва приемът на документи за изплащане на помощите за жестомимични услуги по чл. 51 от ППЗИХУ. Подаването на документите се извършва в Бюрата за жестомимичен превод към СГБ по местоживеене.
  Целевите помощи се изплащат: лично срещу положен подпис от правоимащото лице или с пощенски запис. Целевата помощ може да се получи от друго лице само с изрично (еднократно) пълномощно.
  За целта е необходимо нуждаещите се от помощите да попълнят Молба–декларация с придружени към молбата копие на експертното решение на ТЕЛК (актуално) и служебни бележки.
   Извършените ЖМ услуги се заплащат на база 8 (осем) лв. за 1 час превод.
Броят на служебните бележки не се ограничава. Заплащат се използвани услуги до 10 часа годишно.

Общата сума на отпусканата целева помощ е в размер до 80 лв. съгласно решение на УС от 2016 год.
Краен срок за подаване на документите: 31 октомври 2016 г.


Приложение 1 - 1(копия) -

Приложение 2 - 5(копия) -

   

В момента има 26  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ