3Юни2014

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

   Съюзът на глухите уведомява своите членове, че стартира събирането на документите за целевите помощи по чл. 51 от ППЗИХУ за ползване на преводач на жестомимични услуги, съгласно подписания договор с Агенцията на хората с увреждания. Необходимата информация и документи могат да се намерят при координаторите на РО нa глухите.

  Предавайте своевременно документите си - десет броя правилно попълнени, подписани и подпечатани служебни бележки за ползвани 10 часа жестов превод (по 5 лв. - 50 лв. общо), молба-декларация и актуално копие на експертното решение на ТЕЛК на координаторите на районните организации. Краен срок за подаване на документите - до края на 2014 г., до изразходването на средствата, които са в размер на 250 000 лв.

   

В момента има 23  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ