Taekwondo - Еразъм +

 

 

   Хората с увреждания са пълноправни граждани, които се ползват със същите права като останалата част от населението. Те имат активна роля в нашето общество и това важи особено за младите хора с увреждания. Този проект е разработен с основната цел да стимулира социалното приобщаване на младежи с увреждания, както и да създаде мост между различни социални групи и да изгради по-добро взаимно разбиране и диалог чрез използване на бойни изкуства.

   На тяхно място е проектът Еразъм + КА 1, финансиран от Европейския съюз. Координатор на проекта е Taekwondo klub Maksimir от Хърватия, докато партньорите са ArTeam от България в кооперация със Съюз на глухите в България и Младежка организация към СГБ, Дружеството Млади Европейци от Словения и Асоциация Бабилон Травел (АБТ) от Румъния.

   Участваха: Росица Караджова, Силвана Павлова, Алекс Йорданов, Александър Йорданов, Габриела Спасова, Катя Русева, Иво Ласонов и Меги Капитанова

Линк: https://www.facebook.com/Intheirshoeserasmusplus

Европейска седмица на професионалните умения

   Бихме искали да ви уведомим, че нашият проект ProHear Erasmus + www.prohear.eu, който спечели награда през март тази година като пример за най-добра практика, награден от Националната агенция по програма ′′ Еразъм + ще бъде представен по време на Европейската седмица на професионалните умения организирана от Европейската комисия като част от сесията за противодействие на социалното изключване: VET Excellence For Green And Digital Transitions - ЧАСТ 2-1) ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЛИЧАВАНЕ на 12 ноември тази година.

Повече можете да намерите тук: 

Ако имате интерес да гледате тази сесия, както и други, моля регистрирайте се в събитието website: 

Добре сте дошли!

 

 

Erasmus+

 

 

 

 

 


 

 


 

КЛИКНИ ТУК !


   

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ