Права, закони


 

  БЕЗПЛАТЕН РИБОЛОВЕН БИЛЕТ

  ДАНЪЧНИ И ДРУГИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

  ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

  ДВА ПЪТИ БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА

  ДОБАВКИ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

  ДРУГИ ПРАВА

  ЗА СЛУХОВ АПАРАТ И БАТЕРИИ

  ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

  ИЗДАВАНЕ НА ТЕЛК РЕШЕНИЕ

  МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

  МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ

  НАМАЛЕН ДАНЪК ЗА ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ

  НАМАЛЕНИЕ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

  ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВИНЕТНА ТАКСА

  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

  ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ

  ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

  СОЦИАЛНА ПОМОЩ НА СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ

  СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

  ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ

  ЦЕЛЕВA ПОМОЩ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЖЕСТОМИМИЧНИ УСЛУГИ

   

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ