ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


 

2021


  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

2020


  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. 

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. 

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. 

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

  Показатели за изпълнение и целеви стойности - 2020 г.

2019


  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

  Показатели за изпълнение и целеви стойности - 2019 г.

2018

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

2017

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

2016

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.

2015

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.04.2015 г. до 30.06.2015 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г.

2014

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.09.2014 г. до 31.12.2014 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.06.2014 г. до 30.09.2014 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.04.2014 г. до 31.06.2014 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

2013

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.10.2013 г. до 30.12.2013 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.04.2013 г. до 30.06.2013 г.

  Тримесечен доклад към Министерски съвет за периода - 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.

 

  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД - за дейността на Съюза на глухите в България  през 2012 г.

 

   

В момента има 7  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ