ЦПО


 

 

Център за професионално обучение

към Съюзa на глухите в България

 

   Представяне:

   Центърът за професионално обучение към Съюза на глухите в България е лицензиран през 2009 година от Нацоналната агенция за професионално обучение и образование.

  Центърът притежава собствена материално техническа база за провеждане на теоретичните обучения  и учебната практика. За производствената практика Центърът има сключени договори за предоставяне на материална база от предприятия в съответния бранш.

  Обучението се води от преподаватели с голям професионален опит и висока степен на професионализъм.  Прилагат се съвременни методи на обучение от интерактивен тип,ориентирано към действие обучение, ролеви игри, ситуации и практически казуси. Съвременните динамични методи  правят обучението интересно и забавно.

  Като лицензиран Център за професионално обучение, ЦПО към "Съюз на глухите в България“ издава следните квалификационни документи, валидни в България и целия Европейски съюз:

 • Свидетелство за професионална квалификация (обр.3-54 на МОМН)
 • Удостоверение за професионална квалификация по част от професията (обр. 3-37 на МОМН)

С цел да бъдем максимално полезни и ефективни за Вас, нашите курсисти, ние предлагаме различни форми на обучение:

 • индивидуално обучение
 • групово обучение
 • дистанционно обучение
 • дистанционно обучение с присъствени консултации
 • професионално обучение с ВАУЧЕРИ от Агенция по заетостта
 •  ВАЛИДИРАНЕ на неформално придобити знания, умения и компетентности
 • ключови компетенции (вкл. с ВАУЧЕРИ от Агенция по Заетостта 

 

 • Предлагаме и допълнителни обучителни и образователни услуги:
 • фирмени тренинги
 • обучение за социални и стратегически компетенции

   Стремим се към създаване на условия за внедряването на критерии за качество на професионалното обучение на Европейската асоциация на институциите за професионално обучение EVBB.

 Надявамe се да бъдем предпочетени като партньор и от Вас!

 

Дейности и курсове

   Обученията, които Ви предлагаме са на актуално и съвременно ниво по форма и учебно съдържание, прилагаме интерактивни методи на преподаване и дистанционна форма на обучение. Професионалното образование, което получавате при нас отговаря в своите параметри на нормативните изисквания и едновременно с това нашите обучителни услуги са експедитивни и гъвкави, ориентирани към Вас, клиентите.

 Центърът осигурява първоначално и непрекъснато обучение, осъвременяване и разширяване на професионалните компетенции, усъвършенстване на професионалната квалификация, преквалификация и придобиване на ключови и стратегически компетенции на лица над 16 -годишна възраст.

  Придобийте нова професионална квалификация по някоя от изброените по-долу професии, утвърдете се на Вашата настояща месторабота или подобрете шансовете си за реализация на пазара на труда!  Бъдете гъвкави и усвоете няколко професии, за да можете да се справяте при всякакви условия и промени и да израснете във Вашето кариерно развитие!

   Центърът организира и провежда обучение по следните професии:

  Професия „Графичен дизайнер” код по СППОО 213070 специалност „Графичен дизайн” код по СППОО2130701 3-та степен на проф.квалификация;

 Професия ,,Преводач жестомимичен език” код по СППОО 762050 специалност „Жестомимичен език” код по СППОО 7620501  3-та степен на проф.квалификация;

 Професия „Озеленител” код по СППОО 622020 специалност „Парково строителство и озеленяване” код по СППОО 6220202 2-ра ст. на проф.квалификация;

  Професия  „Офис секретар” код по СППОО 346020 специалност „Административно обслужване” код по СППОО 346201 2- ст. на проф.квалфикация;

  ЦПО КЪМ Съюз на глухите в България организира вечерни двуседмични курсове за разширяване на компетенциите при използване на WORD, EXCEL, Power Point. При завършване на обучението се издава сертификат.

  Целта на тези курсове е усъвършенстване на уменията икомпетенциите  за прилагане на програмните продукти с цел решаване на конкретни практически задачи, които по естеството си са най-често срещаните казуси във сферата на бизнеса, администрацията, професионалното образование и обучение, търговията, услугите и др.

  Ние желаем да улесним Вашата работа и да Ви подготвим да се справяте по-ефективно, рационално, бързо и лесно с ежедневните си задачи на работното място.

  Нашата цел е да допринесем като обучителна институция за успешната Ви кариерна реализация и развитие в рамките на България и целия Европейски съюз. 

  Ние Ви предлагаме качествено и иновативно професионално обучение.

 

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

мобилен телефон:

0884 310 179

Марина Пенева

   

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ