Искаме да ви споделим нашия последен проект, който е за младежки обмен - „Правата на човека, нашите права!” и е финансиран от Европейския съюз. Участниците в проекта подготвят семинари и задачи, изследват документи за човешките права като хартата на човека и конвенцията на ООН за хората с увреждания, тренират бойни изкуства, играят латино танци в стил "бачата". Приемащата организация "Таекуондо" - клуб "Максимир" от Хърватия (Taekwondo Klub Maksimir), за пореден път ни прие като скъпи гости и приятели. Настаняването беше в уникален хостел "Фънк Лоундж" близо до центъра на града, където се провеждаха неформалните срещи и четирите национални вечери. Активните дейности бяха провеждани на закрито в специална зала за целта и на открито в красивия парк "Максимир", който се намира близо до хостела.

   Проектът събра млади хора от България, Румъния, Хърватия и Полша, а темата му беше "Човешките права за младежи със специални нужди и млади хора с различни възможности", разработена с основната цел да стимулира социалното включване на младите хора с увреждания, както и да създаде мост между различните социални групи, и да изгради по-добро взаимно разбиране и диалог. Партньори бяха ArTeam, Съюз на глухите в България(България), асоциацията Babilon Travel (Румъния) и Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych (Полша). Координатор на проекта беше "Таекуондо" - клуб "Максимир" от Хърватия (Taekwondo Klub Maksimir). Основната цел беше да повиши познанията на участниците за човешките права на хората с увреждания, както и начините за упражняване и застъпване на тези права, като предпоставка за равноправното им включване в общността. Хората с увреждания съставляват значителна част от световното население, но въпреки това те остават една от най-маргинализираните и уязвими групи от населението. Често им се отказва правото да бъдат включвани в общата училищна система, на работното място; да живеят самостоятелно в общността; да гласуват; да участват в спортни и културни дейности; да се ползват от социална закрила; да имат достъп до правосъдие; да избират медицинско лечение и да поемат свободно правни ангажименти като покупка и продажба на имот. Коментираха се теми, които повишиха знанията на участниците в областта на човешките права на хората с увреждания, особено правото на приобщаване, свободата от насилие, правото на образование и труд, свободата на изразяване, правото на социално включване, правото на участие в политически и обществени живот. Разгледа се подробно значението и съдържанието на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания с цел да се повиши осведомеността за необходимостта от зачитане и насърчаване на правата на хората с увреждания. Също бе отбелязано и насърчаването на самосъзнанието и самочувствието на участниците, както и подобряване на тяхното социално включване. Развиха се междукултурните и езикови компетенции на участниците. Като последващ етап всички партньорски организации поеха ангажимента да популяризират програмата "Еразъм+" и стратегията й за приобщаване и многообразие. "Еразъм+" - обогатяване на живота и разширяване на хоризонтите.   

Участваха: Росица Караджова, Силвана Павлова, Желязко Методиев, Веселин Панталеев и още 12 чуващи младежи от цялата страна.

Линк: https://www.facebook.com/Human-rights-Our-Rights-Erasmus-project-105723398609385

 

 

Taekwondo - Еразъм +

 

 

   Хората с увреждания са пълноправни граждани, които се ползват със същите права като останалата част от населението. Те имат активна роля в нашето общество и това важи особено за младите хора с увреждания. Този проект е разработен с основната цел да стимулира социалното приобщаване на младежи с увреждания, както и да създаде мост между различни социални групи и да изгради по-добро взаимно разбиране и диалог чрез използване на бойни изкуства.

   На тяхно място е проектът Еразъм + КА 1, финансиран от Европейския съюз. Координатор на проекта е Taekwondo klub Maksimir от Хърватия, докато партньорите са ArTeam от България в кооперация със Съюз на глухите в България и Младежка организация към СГБ, Дружеството Млади Европейци от Словения и Асоциация Бабилон Травел (АБТ) от Румъния.

   Участваха: Росица Караджова, Силвана Павлова, Алекс Йорданов, Александър Йорданов, Габриела Спасова, Катя Русева, Иво Ласонов и Меги Капитанова

Линк: https://www.facebook.com/Intheirshoeserasmusplus

 

Европейска седмица на професионалните умения

 

   Бихме искали да ви уведомим, че нашият проект ProHear Erasmus + www.prohear.eu, който спечели награда през март тази година като пример за най-добра практика, награден от Националната агенция по програма ′′ Еразъм + ще бъде представен по време на Европейската седмица на професионалните умения организирана от Европейската комисия като част от сесията за противодействие на социалното изключване: VET Excellence For Green And Digital Transitions - ЧАСТ 2-1) ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТЛИЧАВАНЕ на 12 ноември тази година.

Повече можете да намерите тук: 

Ако имате интерес да гледате тази сесия, както и други, моля регистрирайте се в събитието website: 

Добре сте дошли!

 

 

Erasmus+

 

 

 

 

 


 

 


 

КЛИКНИ ТУК !


   

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ