ЗА НАС


    Съюзът на глухите в България (СГБ) е създаден преди 80 години, на 12 юли 1934 г. с цел обединяване на всички лишени от слух хора и защитата им за правото на работа и достоен живот. Със своята над осемдесетгодишна история Съюзът на глухите в България е сред най-дълголетните организации на хората с увреждания в страната.

СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

     Съюзът на глухите в България е редовен член на Световната федерация на глухите (СФГ), Европейския съюз на глухите (ЕСГ), Международния комитет за тих шах, Балканска асоциация на глухите и на Европейския съюз на глухите младежи (ЕСГМ).

   Основните цели и задачи на СГБ са формулирани в устава му и включват: насърчаване, подпомагане и съдействие на гражданите с увреден слух в страната с цел интегрирането им в обществото. СГБ финансира единствения в България Център за ранна рехабилитация на слуха и говора на деца до тригодишна възраст. Кабинетът в София функционира като база за подготовка на сурдопедагози от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Другите центрове, които функционират, са в градовете Варна, Плевен, Стара Загора и Хасково.

ЦЕНТЪР ЗА РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ


   В СГБ има Направление "Редакция на вестник "Тишина", което ръководи дейността на медийните звена на СГБ - в. "Тишина", сайтът на СГБ и официалната страница на СГБ във Фейсбук. Българската национална телевизия всеки петък излъчва емисии на Специализираното предаване за хора с увреден слух, а също и новинарски емисии с жестов превод.

   Към СГБ има и национален методически и консултативен център по проблемите на жестовия език, който работи за обогатяването, развитието и уеднаквяването на българския жестов език и център за професионално обучение, който осъществява курсове за обучение на преводачи на жестов език.

   Към днешна дата в СГБ членуват над 6 500 души с увреден слух, организирани в 12 районни организации в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен, Шумен, Ямбол, Русе, Стара Загора, Горна Оряховица, Бургас, Дупница и Хасково. Организационната дейност на СГБ се осъществява в 54 дневни центрове за комуникация и социална интеграция, които обхващат 240 общини. Дневните центрове са базирани в районните и включените към тях 42 териториални организации на глухите. През годините е запазена традицията ежегодно да се провеждат национални семинари с ръководствата на районните организации, представителите на клубовете по интереси, а също и с представители на Младежката организация на Съюза на глухите в България (МОСГБ).

   Всяка година СГБ провежда и национален пролетен бал с конкурс за мис и мистър „Тишина”, които представляват България и СГБ в конкурсите „Свят Тишина” и „Европа Тишина”.

    СГБ има дългогодишни традиции в културната дейност, спорта и туризма. Националните фестивали на любителските колективи на районните организации се провеждат на всеки две години. СГБ провежда веднъж в годината национални туристически и палаткови събори със спортно състезание по риболов.

     От 1993 г. в дейността на СГБ като спорт е останал шахматът. Всяка година има вътрешни първенства по шахмат, след които класиралите се на първите места шахматисти се състезават в националното първенство по шахмат. СГБ има трима световни шампиони по шахмат, като двама от тях са трикратни носители на титлата. През 2014 г. за първи път в шахматната история на СГБ националният отбор спечели титлата ОЛИМПИЙСКИ ШАМПИОН по шахмат за глухи.

     От 1957 г. СГБ развива собствена стопанска дейност в 13 търговски дружества „Тих труд” ЕООД, в които хората с увреден слух намират своята трудова реализация. Дружеството „Тишина 14” осъществява туристически и социално-културни дейности и услуги.

     СГБ осъществява и социална дейност, като подпомага финансово социално слабите членове; работи по проекти за хуманитарно подпомагане в различни региони на страната; непрекъснато се оказва помощ на всички хора с увреден слух в местните служби за социално подпомагане, бюрата по труда и др.; при оформянето на документи за пенсии, ТЕЛК, социална оценка и др.

   СГБ разполага и с видео център, който периодично осъществява заснемане и професионално обработване на всички важни национални мероприятия, допълва филмовия архив на съюза чрез заснемането на всички реализирани национални съюзни прояви. Освен създадения преди 10 години сайт в интернет, от 2014 година СГБ има и своя страница в социалната мрежа Фейсбук.

   

В момента има един гост и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ