СЪОБЩЕНИЕ:

 

      1. СГБ обявява ТАЕН търг за продажба на клуб в Момчилград, ул.Гюмурджинса” № 13, двуетажна постройка със застроена площ 227 кв.м., Парцел 1-ви в кв. 6-ти с отстъпено право на строеж.
      2. Началната тръжна цена 100 000 лв. / Сто хиляди лева/
      3. Ценовите Оферти  се представят в срок до 12-ти март 2020 год. в  запечатан непрозрачен плик на адрес:  гр. София, ул. „Денкоглу” № 12-14, ет. 4, Съюз на глухите в България.
      4. Офертите ще се отворят на 13 март 2020 г. в гр. София, ул Денкоглу № 12-14, ет. 3 -  14.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

   

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ