С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съюзът на глухите в България обявява таен търг за продажба на парцел
в „Тих труд” Горна Оряховица ЕООД гр. Горна Оряховица с площ 1 289 кв. м.
и първоначална цена 18 900 лева, като задължително условие е купувача за
негова сметка да изгради подпорна стена.
Информация и оглед на имота може да се направи в „Тих труд” Горна Оряховица ЕООД
гр. Горна Оряховица всеки ден от 8.00 до 16.00 часа.
Документите в запечатан плик трябва да се изпратят в ЦУ на Съюза на глухите,
гр. София, ул. „Денкоглу” №12-14 най късно до 30 октомври 2020 г.


 

 

12 ЮЛИ

ДЕН НА СГБ

 

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

   

В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ