СЪОБЩЕНИЕ :

1. „Тих Труд - Пловдив ЕООД обявява ТАЕН търг за продажба на Общежитие в гр. Пловдив, ул. ,,Прохлада  №30, триетажна постройка със застроена площ 456 кв.м. и РЗП 1368 кв.м., с поземлен имот, идентификатор №56784,555,1 от 1595 кв.м.
2. Начална тръжна цена 320 000 лв. /триста и двадесет хиляди лева/.
3. Ценови Оферти се представят в срок до 16.00 часа на 09.04.2020г. в запечатан  непрозрачен плик на адрес:  София – 1000 ул. ,,Денкоглу“ №12-14, ет.4 - Съюз на глухите в България.
4. Офертите ще се отворят на 10.04.2020г. в гр. София, ул.,,Денкоглу“ №12-14, ет.3 – 14.00 часа

 

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

   

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ