С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

1. „Тих Труд-Пловдив ЕООД обявява ТАЕН търг за продажба на Общежитие в гр. Пловдив, ул. Прохлада” № 30, триетажна постройка със застроена площ 456 кв. м. и РЗП 1368 кв. м., с поземлен имот, идентификатор № 56784,555,1 от 1595 кв. м.
2. Начална тръжна цена 320 000 лв. /триста и двадесет хиляди лева/.
3. Ценови Оферти се представят в срок до 16.00 часа на 31.07.2020 г. в запечатан непрозрачен плик на адрес:

гр. София – 1000  ул. Денкоглу “ № 12-14, ет. 4
Съюз на глухите в България.

 

4. Офертите ще се отворят на 03.08.2020 г. в гр. София, ул. Денкоглу“ № 12-14, ет. 3 – 14.00 часа


 

 

12 ЮЛИ

ДЕН НА СГБ

 

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ!

   

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ